Teknolojinin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Projesi

1.     Projenin Adı

TEKNOLOJİNİN BİLİNÇLİ VE GÜVENLİ KULLANIMI PROJESİ

2.     Proje Uygulayıcısı

Pamukkale Kaymakamlığı Proje Ofisi Koordinesinde, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

3.     Proje Sloganı

BAĞIMLI OLDUKÇA TUTSAK, BİLİNÇLİ KULLANDIKÇA ÖZGÜRSÜN!

4.     Proje Süresi

2018/2019 Eğitim–Öğretim yılı

5.     Proje Uygulama Yeri

Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Tüm Okullar

6.     Projenin Hedef Kitlesi

MUHTEMEL HEDEF KİTLESİ
Okul Düzeyi Mevcut Öğrenci Sayısı Muhtemel Hedef Kitlesi
Anaokulu 5449 10.000
İlkokul 18.126 25.000
Ortaokul 16.269 22.000
Ortaöğretim 12.183 20.000
TOPLAM 52.077 77.000

Projemizin hedef kitlesi; İlçemiz okullarında uygulanan anketler neticesinde elde edilen veriler ile belirlenecektir.

7.     Proje Uygulama Aşamasında Yardım Alınacak Kuruluşlar

 • Pamukkale Üniversitesi
 • İl Emniyet Müdürlüğü (Siber Suçlarla Mücadele Bürosu)
 • Yeşilay Derneği Denizli Şubesi
 • Pamukkale SYDV
 • Pamukkale İlçe Sağlık Müdürlüğü

 

8.     Projenin Amacı

8.1 Kısa Vadeli Amaçlar

 • Teknolojinin bilinçli kullanılması hakkında öğrenci ve velilerde farkındalık yaratarak bilinçlendirmek,
 • Teknolojinin yanlış kullanılması sonucu öğrenciler üzerinde oluşan ruhsal ve fiziksel dezavantajların eğitsel, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler ile giderilmesini sağlamak,
 • Sanal ortama ve dijital oyunlara yönelme nedenlerini ortaya çıkararak bu doğrultuda önleyici tedbirler almak,
 • Öğrencilerin teknolojiyi bilinçli kullanmalarını sağlayarak akademik başarılarının arttırılmasını sağlamak,
 • Sanal ortamda işlenen suçlar hakkında öğrencileri bilinçlendirmek,
 • Teknolojinin bilinçsiz kullanılmasının olumsuz sonuçları hakkında bilinçlendirmek,
 • Öğrencilerimizin okul dışı zamanlarında kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelere aktif katılımları neticesinde, yaşıtlarıyla rekabet edebilen donanımlı birer birey olmalarını sağlamak,

8.2 Uzun Vadeli Amaçlar

Özellikle eğitim hayatına yeni başlayan neslimizin teknolojiyi bilinçli kullanması neticesinde; ülkemizin üreten, teknolojiyi ihraç eden bir ülke olmasına katkı sağlamaktır. Bununla birlikte okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında; öğrenci ve velilere yönelik olarak teknoloji bağımlılığının psikolojik, sosyal, akademik, ruhsal, fiziksel, ekonomik açılardan sakıncalarına dikkat çekerek İlçemizde Teknolojinin Bilinçli ve Güvenli Kullanımını sağlamaktır.

9.     Projenin Gerekçesi

 • Yetişen neslimizde giderek artan teknolojinin bilinçsiz kullanımı,
 • Ailelerin genellikle teknolojiyi öğrenciler üzerinde bir teselli aracı olarak görmeleri,
 • Öğrencilerin ve ailelerin bağımlılığın sonuçları hakkında bilgi sahibi olmamaları,
 • Ailelerin teknoloji bağımlılığına karşı alınacak tedbirler hakkında bilinçsiz olması,
 • Aile içi ilişkinin zayıf olması nedeni ile öğrencilerin teknolojik cihazlara yönelmesi,
 • Sanal dünyanın giderek gerçek yaşamın önüne geçmesi

10.Bütçe

Proje kapsamında yapılacak faaliyetler, yarışmalar ve ödüllendirme sonucunda ortaya çıkacak olan harcamalar Pamukkale Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından finanse edilecektir.

11.Görev Dağılımı

11.1 Proje Yürütme Ekibi;

 • Projenin İlçe Genelinde yürütülmesinden Kaymakamlık Makamına karşı sorumludur.
 • Projenin İlçede uygulanması için izlenecek adımları ve faaliyet planlamasını yapar,
 • Proje kapsamında düzenlenecek yarışmaları ve bu yarışmaların şartnamelerini düzenler,
 • Okul Uygulama Ekiplerinden gelen talepler ve Başbakanlığın 2017/23 nolu Genelgesi doğrultusunda gerekli revizyon çalışmalarını yapar,
 • Okul Uygulama Ekipleri tarafından her türlü eğitim vb talepleri planlar,
 • Her ay Kaymakamlık Proje Ofisine proje hakkında rapor sunar,

11.2 Okul Uygulama Ekibi;

 • Okul Müdürü projenin okulda yürütülmesinden ve okul uygulama ekibinin oluşturulmasından sorumludur.
 • Proje Yürütme Ekibi tarafından düzenlenen Faaliyet Takviminin okulda uygulanmasını sağlar,
 • Proje Yürütme Ekibi tarafından proje kapsamında talep edilen bilgi ve belgelerin teminini sağlar,

 

12.Yukarıda Bahsi gecen tüm etkinlik, faaliyet ve yarışmaların Teknolojiyi bilinçli ve güvenli kullanımı tüm okullara, öğretmen, öğrenci ve öğrenci velilerine uygulatılması okullarca belirlenen proje komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir.

 • Okullarda oluşturulan komisyonlar Müdür/Müdür Yardımcısı, Rehber Öğretmen, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, Okul Aile Birliğinden bir kişi ve istekli olan öğretmenlerden en az 2 kişi toplam 6 kişiden oluşacaktır.

 

Görüş ve Öneriler.
Bahse konu projenin uygulanması sürecindeki her türlü, soru görüş ve önerilerinizi teknolojiyiyönetiyorum.com adresinde bulunan yorum yaz bölümünden iletebilirsiniz.