Liseler Arası Münazara Turnuvası

T.C.

PAMUKKALE KAYMAKAMLIĞI

“TEKNOLOJİNİN BİLİNÇLİ VE GÜVENLİ KULLANIMI” PROJESİ

Liseler Arası Münazara Turnuvası Şartnamesi

 

 1. AMAÇ

Öğrencilerin, özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirmek, toplum içinde kendilerini sözlü olarak ifade edebilmelerini sağlamak, özgün fikir üretebilme ve karşılaştıkları problemlere çözüm bulma yeteneklerini geliştirmek, farklı görüşleri istatistikî bilgilerle savunabilmeyi alışkanlık haline getirmek, mantık yürütme, tezler ortaya koyma ve antitezler üretme konusunda becerilerini geliştirmelerine ortam hazırlamaktır.

 

 1. KAPSAM

Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Resmi/Özel Lise öğrencileri

 

 1. MÜZANARA KONUSU

Teknolojinin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı

 

 1. MÜNAZARANIN GENEL ŞARTLARI
  1. Turnuvaya müracaat, başvuru linki üzerinden EK-1’de yer alan bilgilerin girilmesi suretiyle yapılacaktır. (Okul Müdürlükleri Tarafından)
  2. Turnuvaya son başvuru tarihi 08 Mart 2019’dur.
  3. 08 Mart 2019 tarihine kadar başvuru yapan okullar arasında komisyon tarafından münazara tarihleri için kura çekimi yapılacaktır.
  4. Turnuva, 18 – 29 Mart tarihleri arasında yapılacaktır.
  5. Turnuva saat 09.00’da başlayacaktır. Kazanan ekip gün içerisinde diğer ekiplerle bir üst tura katılacaktır.
  6. Turnuvaya bir okuldan birden fazla grup katılım sağlayabilir.
  7. Turnuvanın yapılacağı salon katılımcı ekip sayısına göre daha sonra duyurulacaktır.
  8. Münazaranın konusu ilk tur için katılacak okullara bir hafta önce bildirilecektir. Yarı final konuları turnuvadan 15 dakika önce kura ile belirlenecektir.
  9. Yarışmacı ekipler zamanında yarışmada hazır bulunmak zorundadır. Ekipler yarışma saatinden 20 dakika önce yarışma salonunda bulunacaklardır. Yarışma başlama saatinden sonra gelen ekip yenilerek elenmiş sayılacaktır.
  10. Komisyon gerekli gördüğü takdirde turnuva kurallarında değişiklik yapma hakkında sahiptir.

 

 1. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN SORUMLULUKLARI
  1. Öğrenci Ekiplerinin Belirlenmesi,
   1. Öğrencilerden biri ekip başkanı (sözcüsü) olmak üzere toplam üç öğrenci asil, bir öğrenci ise  yedek yarışmacı olarak belirlenir.

 

 1. Turnuva Katılım Başvurusunun yapılması,
  1. Okul Müdürlükleri yarışmaya katılacak olan üç asil, bir yedek öğrenci bilgisini teknolojiyiyonetiyorum.com sitesindeki münazara kayıt linkinden kayıt işlemlerini 08 Mart 2019 tarihi mesai bitimine kadar tamamlayacaktır.

 

 

 1. PROJE YÜRÜTME EKİBİNİN SORUMLULUKLARI
  1. Sunuculuk yapmak ve zamanı ayarlamak üzere  bir öğretmen görevlendirilmesi
  2. Yarışma salonunun düzenlenmesi, yarışma işlerinin yürütülmesi (programın hazırlanması, izleyicilerin oturma düzeni, sunucunun belirlenmesi)
 2. SEÇİCİ KURUL (Jüri) 
  1. Seçici Kurul; Proje Yürütme Ekibi tarafından, en az biri edebiyat branşında olmak üzere toplam dört öğretmenden oluşacak şekilde belirlenir .
 3. MÜNAZARA YARIŞMASININ UYGULAMA AŞAMALARI  
  1. Münazaraya başlamadan önce Seçici Kurul tarafından öğrenciler, yarışmanın işleyişi ve puanlama ile ilgili bilgilendirilir.
  2. Yarışmalarda bilgisayar ile sunum yapılabileceği gibi görsel malzeme (kitap, gazete, afiş, dergi, çeşitli materyaller) kullanılabilecektir.
  3. Münazaraya hangi grubun önce başlayacağı yarışma öncesinde Seçici Kurul önünde grup başkanlarının çekeceği kura ile belirlenecektir.
  4. Münazara sırasında, üyeler, aralarında belirledikleri sıra ile karşılıklı olarak dörder dakikalık 1. Tur konuşmalarını yaparlar. 1. Tur sonunda gruplara düşünmeleri ve değerlendirme yapabilmeleri için 2 dakika süre verilir. 2. Turda grup başkanları(sözcüleri) bir defa daha söz alarak beşer dakika içinde yapılan eleştirileri cevaplandırır, eksik bırakılan bilgileri tamamlar.
  5. Münazaralarda her konuşmacı, jüri tarafından EK-2 formuna göre değerlendirilecektir.
  6. Jüri, değerlendirmesini masadan kalkmadan, yarışma salonunda bulunanların huzurunda yapacak ve sonucu EK-3 formuna göre düzenleyip açıklayacaktır.
  7. Jürinin verdiği kararlar kesindir. İtirazlar hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.
 4. DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ  
  1. Münazaralarda değerlendirme, grup üyesi her bir yarışmacı için 100 puan üzerinden yapılacaktır. Sonra da Seçici Kurul üyelerinin her bir yarışmacı için verdiği notlar toplanarak Seçici Kurul üyesi sayısına bölünecektir. Böylece her bir grup üyesinin toplam puanı tespit edilecektir. Grup üyelerinin toplam puanının aritmetik ortalaması ise grubun puanı olacaktır.
  2. Grup başkanının ikinci konuşması yine 100 puan üzerinden ayrıca değerlendirilecektir.

 

 1. ÖDÜLLER
Derece Ödül Miktarı
1. Ekip 750.-TL
2. Ekip 500.-TL
3. Ekip 250.-TL
 1. PUANLAMA
 Değerlendirme Ölçütleri Puan Değeri
Konuya hâkimiyet 25 puan
Vurgu tonlama ile Türkçeyi doğru kullanma 20 puan
Örnek ve kalıplar (İkna yeteneği) 25 puan
Beden dili (jest ve mimikler) 20 puan
Zamanı Kullanma 10 puan
Toplam  100 puan 

 

ŞARTNAMEYİ İNDİR

Turnuva programı aşağıdaki gibidir. Katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

Turnuvanın yapılacağı yer: Haci ibrahim Demireren Cumhuriyet ilkokulu

MÜNAZARA TURNUVASI KONULARI

Teknoloji insanlar için yararlıdır. – Teknoloji insanlar için zararlıdır.

İnternetten alış-veriş yararlıdır. İnternetten alış-veriş zararlıdır.

Dersi, sınıfta öğretmen eşliğinde işlemek daha verimli olur. – İnternet ortamında okula gelmeden yapılan bireysel eğitim, daha verimli olur?

Teknoloji öğrenmeyi kolaylaştırır. – Teknoloji öğrenmeyi zorlaştırır.

Bilgisayar hayatımızı kolaylaştırmış mıdır? – Bilgisayar hayatımızı zorlaştırmış mıdır?

Teknoloji, kişinin arkadaş ve ailesi ile ilişkisini bozar. -Teknoloji kişinin arkadaş ve ailesi ile ilişkisini bozmaz

Yüz yüze iletişim daha iyidir. – Sosyal medya üzerinden iletişim daha iyidir.

Sosyal medya yararlıdır. – Sosyal Medya zararlıdır.

Modern teknoloji dünyayı tek kültür haline getirmiştir. – Modern teknoloji dünyayı tek kültür haline getirmemiştir.