Kısa Film Yarışması

T.C.

PAMUKKALE KAYMAKAMLIĞI

TEKNOLOJİNİN BİLİNÇLİ VE GÜVENLİ KULLANIMI PROJESİ

TÜRKİYE GENELİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ARASI KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

PROJE HAKKINDA;

Proje Adı                          : Teknolojinin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Projesi

Projenin Sloganı        : “Bağımlı Oldukça Tutsak, Bilinçli Kullandıkça Özgürsün!”

Projenin Amacı           : Öğrencilerimiz ve velilerimize yönelik olarak teknoloji bağımlılığının yaratmış olduğu psikolojik, sosyal, akademik, ruhsal sorunlara yönelik farkındalık yaratmak ve teknolojinin bilinçli ve güvenli kullanmalarını sağlamak için gerekli önleyici tedbirleri almaktır. 

YARIŞMA HAKKINDA;

 1. Yarışmanın Uygulayıcısı                : Pamukkale Kaymakamlığı Proje Ofisi Koordinesinde

   Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 • Yarışmaya Katılacak Öğrenciler:

T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel Ortaöğretim Müdürlüklerinde öğrenim gören tüm öğrenciler

 • Yarışmanın Süre ve Teslimi :

Yarışma Süresi                                         : 15 Şubat 2019 –22 Nisan 2019

Son Teslim Tarihi                                   : 22 Nisan 2019

 • Yarışma Konusu;

Teknolojinin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı (Nomofobi, sosyal medya bağımlılığı, teknolojinin faydaları, teknolojinin zararları vb.)

 • Yarışma Takvimi;
SIRA NO YARIŞMA TAKVİMİ BAŞLANGIÇ BİTİŞ
1. Yarışmanın Duyurulması 15 Şubat 2019 22 Nisan 2019
2. Eserlerin Pamukkale Kaymakamlığı Proje Ofisi’ne son teslim tarihi 22 Nisan 2019
3. Eserlerin Değerlendirilmesi 22 Nisan 2019 30 Nisan 2019
4. Sonuçların Açıklanması 30 Nisan 2019
5. Ödül Töreni 02 Mayıs 2019
 • ÖDÜLLER:
ÖDÜLLER
BİRİNCİ ESER 2.000TL
İKİNCİ ESER 1.500 TL
ÜÇÜNCÜ ESER 1.000 TL
 • Yarışmaya İlişkin Açıklamalar;Kısa film, bir kişi tarafından hazırlanabileceği gibi grup tarafından da hazırlanabilir. Filme emek veren oyuncular, yönetmen, senarist, kurgucu, sesçi, ışıkçı, kameraman, set çalışanları aynı okulun öğrencileri olmalıdır. Yarışmaya katılabilmek için EK-1 Katılım Formu doldurularak eserle birlikte gönderilecektir.Yarışmaya katılacak kısa filmin süresi en fazla 5 dakika olmalıdır.Varsa filme ait broşür ve tanıtım malzemeleri eklenmelidir.Kısa filmler kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon film türlerinden biri olabilir.Filmler fotoğraf makinası, cep telefonu, video kamera vb. olanaklardan yararlanılarak çekilebilir.Eserler iade edilmez. Katılımcı, yarışmaya katıldıktan sonra filmini geri çekemez.Şiddet, korku, cinsellik, olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar ve T.C. Anayasası’na aykırı içeriğe sahip olan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.Jüri üyeleri, filmleri içerdikleri belirgin teknik hatalar yüzünden yarışma dışı bırakabilir.Daha önce herhangi bir yarışmaya katılan ya da herhangi bir yerde yayımlanmış filmler yarışma kapsamı dışında tutulacaktır.Yarışmaya gönderilen eserlerin yayın hakları Pamukkale Kaymakamlığı ve Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Makamı’na aittir. Eserler Pamukkale Kaymakamlığı ve Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Makamı tarafından her türlü mecrada, ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. gibi alanlarda kullanılabilir.Teslim tarihinden sonra Pamukkale Kaymakamlığı Proje ofisine ulaşan kısa filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.Yarışmaya tek eserle katılım sağlanacaktır.Yarışmaya katılan adaylar, şartnamede yer alan koşulları kabul etmiş sayılır.
 • TELİF HAKLARI:
  • Katılımcı, filminde telif hakkı doğuran “senaryo” ve “müzik” eserleri kullanmış ise senarist ve besteci belirtilmeli ve filmin yönetmeni bu eserlerle ilgili telifleri almış olmalıdır. Konuyla ilgili tüm sorumluluklar eser sahiplerine aittir.
  • Yarışmaya gönderilen kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik vb. kullanımlardan doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir.
  • Pamukkale Kaymakamlığına yarışma için gönderilen eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir.Eser sahibinin izni ile basın, yayın, gösterim ve dağıtım yapılabilir Yarışmaya eser gönderen eser sahipleri  bunu kabul etmiş sayılır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği filmin kullanım haklarını isminin kullanılması şartıyla Pamukkale Kaymakamlığı ve Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Makamı’na verildiğini peşinen kabul ettiğini buna bağlı olarak gerek fikri ve sınai haklar kanununu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Pamukkale Kaymakamlığı ve Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Makamı’na izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izini sonradan kesinlikle geri alamayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunamayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Proje eserler için katılımcının verdiği izin/muvafakat karşılığında telif hakkı bedeli ödenmeyecektir
 • Eserin Kayıt ve Gönderimine İlişkin Hususlar
  • Katılımcılar, eserin gösterime uygun en az 1920×1080 çözünürlüğünde full HD MPEG 4 (H264) kodeği ile kodlanmış sürümünü, 2 adet kopyalanmış halini, DVD veya USB Bellek’e (flashdisk) kayıt etmeli, DVD ve USB Belleğe filmin adını yazarak şartnamede belirtilen son teslim tarihine kadar yarışma kuruluna ulaştırmalıdır.
  • Esere ait kopyaların gösterime uygun görüntü ve ses niteliği taşıması zorunlu olup şartnamede belirtilen koşullara uymayan bozuk kayıt yapılmış filmler, eser sahibinin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.
  • Eserin değerlendirilmesi için kısa filmde işlenen konu hakkında açıklama metni ve senaryoya ilişkin detaylar eklenebilir.
 1. Eserin Pamukkale Kaymakamlığına Gönderilmesi
  1. Yarışmaya katılacak olan eser, EK-1’de bulunan “Katılım Formu” ile birlikte“15Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:83/A Pamukkale/DENİZLİ”     adresinde bulunan Pamukkale Kaymakamlığı Proje Ofisine Okul Müdürlüğü veya eser sahiplerinin kendi imkânları ile gönderilmelidir. Alıcı ödemeli eserler kabul edilmeyecektir.
 1. DEĞERLENDİRME:

a. Değerlendirme tek kategoride yapılacaktır. Ön eleme sonrasında finalist seçilecek filmler arasından yarışma esas jürisi kararıyla kazanan filmler belirlenecektir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
KONU BAŞLIĞI PUANLAMA
Senaryoda özgünlük    (5 Puan)
Filmde Yaratıcılık (5 Puan)
Filmin Yarışma Temasını İfade Edebilme Gücü (20 Puan)
Filmde Duygu ve Etkileyicilik (20 Puan)
Filmin Çekim Tekniği ve kalitesi (20 Puan)
Anlatım Dili ve Kurgu (20 Puan)
Süre Kullanımı (5 Puan)
Filmin Adının Uygunluğu (5 Puan)               
 1. YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI:

a. Yarışma sonunda dereceye giren eserler http://www.pamukkalekaymakamligi.gov.tr/ ve http://www.teknolojiyiyonetiyorum.com/web sitesinde yayınlanacaktır

 1. DİĞER HUSUSLAR:

a. Bu şartnamede belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi Pamukkale Kaymakamlığı’na aittir.

ŞARTNAMEYİ İNDİR